dnes je 31.3.2023

Vzor - Poučení subjektu údajů - informace dle čl. 13 GDPRGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje…

Vzor - Smlouva o zpracování osobních údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,

Vzor - Dohoda o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Používání osobních údajů v pracovněprávní praxiGarance

29.10.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V pracovněprávní praxi přicházejí zaměstnavatelé do styku s řadou údajů a informací o zaměstnancích. V některých případech zaměstnavateli zákon přímo ukládá povinnost určité informace zjišťovat (např. pro potřeby identifikace konkrétní osoby – zaměstnance),…

Plná moc a souhlas se zpracováním osobních údajůGarance

5.10.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek zaměstnancům na životní a penzijní spořeníGarance

18.6.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontaktní údaje klientů v účetním systémuGarance

27.4.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikání jako fyzická osobaGarance

20.3.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

GPS ve firemních vozidlechGarance

2.3.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad základních pojmů - služba informační společnostiGarance

29.1.2018, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Službu informační společnosti vymezuje GDPR jako službu ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2015/1535.

Výklad základních pojmů - zástupce, dozorový úřadGarance

25.1.2018, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné nařízení definuje pojem zástupce jako jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu usazenou v Unii, která je správcem nebo zpracovatelem určena písemně podle článku 27 GDPR k tomu, aby správce nebo zpracovatele zastupovala, pokud jde o příslušné povinnosti…

Výklad základních pojmů - hlavní provozovna, podnikGarance

23.1.2018, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad základních pojmů - souhlas subjektu údajůGarance

18.1.2018, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlas subjektu údajů je v obecném nařízení definován jako jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních…

Výklad základních pojmů - správce, zpracovatel, příjemceGarance

16.1.2018, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správcem se dle obecného nařízení rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny…

Výklad základních pojmů - pseudonymizace, evidenceGarance

15.1.2018, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pseudonymizací se dle obecného nařízení rozumí zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a…

Výklad základních pojmů - profilováníGarance

8.1.2018, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

GDPR vymezuje profilování jako jakoukoliv formu automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího…

Výklad základních pojmů - zpracováníGarance

4.1.2018, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracováním se dle obecného nařízení rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování,…

Výklad základních pojmů - osobní údajeGarance

2.1.2018, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobními údaji jsou dle definice obsažené v čl. 4 odst. 1 GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů”); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,…

GDPR a další časté dotazy

24.11.2017, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Níže naleznete další časté dotazy týkající se GDPR, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které bude platit od 25. 5. 2018.

Co nás čeká s GDPR - nejčastější dotazy

24.11.2017, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation (odtud zkratka „GDPR“), celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním…

Nahrávám...
Nahrávám...