dnes je 31.3.2023

DPH u darů na pomoc Ukrajině - komplexní článek

24.3.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se objevila ze strany české společnosti obrovská vlna solidarity s lidmi zasaženými vojenským konfliktem na Ukrajině.

Používání osobních údajů v pracovněprávní praxiGarance

29.10.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V pracovněprávní praxi přicházejí zaměstnavatelé do styku s řadou údajů a informací o zaměstnancích. V některých případech zaměstnavateli zákon přímo ukládá povinnost určité informace zjišťovat (např. pro potřeby identifikace konkrétní osoby – zaměstnance),…

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil pokutu 1,5 milionu korun

1.11.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Důvodem bylo, že firma nezabezpečila osobní údaje nejméně 735 tisíc zákazníků.

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR

20.7.2018, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství ve vazbě na novou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů sděluje ve vztahu k závislé činnosti následující informace.

Stručný GDPR manuál pro podnikatele a malé firmy

19.7.2018, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Na základě iniciativy poslance Jiřího Bláhy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem pro ochranu osobních údajů byl zpracován následující stručný manuál pro aplikaci GDPR u podnikatelů. Jedná se o vítanou pomůcku, která usnadní malým a středním…

Udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli povinnost

2.7.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje v souvislosti s právním rámcem ochrany osobních údajů (GDPR), že udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli…

GDPR a přímý elektronický marketing

29.6.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Na základě četných dotazů veřejnosti uveřejňuje Úřad pro ochranu osobních údajů své vyjádření ohledně práv a povinností správce a zákazníka v přímém elektronickém marketingu po nabytí účinnosti obecného…

GDPR pro poskytovatele sociálních služeb

13.6.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci metodické podpory vydalo doporučený metodický postup pro poskytovatele sociálních služeb poskytující návody a doporučení pro implementaci problematiky ochrany osobních údajů…

GDPR a sociální služby

7.6.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Co nového bude GDPR znamenat pro nestátní neziskovou organizaci poskytující sociální služby podle zákona o sociálních službách?

GDPR a používání kamer a kamerových záznamů

6.6.2018, Zdroj: ÚOOÚ

Níže naleznete odpovědi na některé často kladené otázky týkající se kamer a kamerových záznamů, které zaznamenal Úřad pro ochranu osobních údajů, a to ve vztahu k novému nařízení o ochraně osobních údajů – tzv.…

GDPR nejčastější dotazy

31.5.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Nejčastější dotazy ke zpracovateli, k právním důvodům zpracování, k právům subjektů atd.

GDPR pro poskytovatele sociálních služeb

22.5.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci metodické podpory vydalo dne 10. 4. 2018 doporučený metodický postup pro poskytovatele sociálních služeb poskytující návody a doporučení pro implementaci problematiky ochrany osobních údajů…

GDPR a internetové obchody

18.5.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Dozvíte se řadu odpovědí na dotazy, např. jak je to se souhlasy, resp. potřebují e-shopy ke zpracování osobních údajů souhlas zákazníků? A jak to bude s již získanými souhlasy? Znamená to, že obchodníky čeká povinnost získat tyto souhlasy znovu? Bude řada…

Příklady aplikace GDPR (2. část)

11.5.2018, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Zde naleznete další modelové příklady aplikace nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Příklady aplikace GDPR (1. část)

11.5.2018, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR), které bude platit od 25. května, přinese v praxi zcela jistě řadu konkrétních otázek, jak se má vlastně postupovat. Níže naleznete některé modelové příklady aplikace tohoto…

Příklady aplikace GDPR (3. část)

11.5.2018, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Další modelové příklady aplikace nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)...

GDPR - hotelnictví a cestovní ruch

2.5.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Jak podle obecného nařízení postupovat při zapisování osobních údajů hostů ubytovacího zařízení do ubytovací knihy a ubytovací knihy cizinců pro účely cizinecké policie?

GDPR stručně

20.4.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Desatero omylů v GDPR

13.4.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval desatero nejčastějších omylů či zavádějících tvrzení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

GDPR v kostce

13.4.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

GDPR je nová legislativa EU, která bude platit od 25. 5. 2018. Výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů a zároveň zvýší povinnosti institucí a firem tato data chránit. Níže naleznete základní informace o tom, co nám GDPR…

Desatero zpracování pro správce dle GDPR

4.4.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Desatero zpracování pro správce je zestručnění základních pravidel ochrany osobních údajů, využitelné malými správci údajů, živnostníky či menšími podniky, coby základní jednoduchý návod, jak zacházet s osobními…

GDPR a doprovodný český zákon

29.3.2018, Zdroj: AMSP ČR, Verlag Dashöfer

Zákon o zpracování osobních údajů, který implementuje evropské nařízení známé pod zkratkou GDPR, nebude s největší pravděpodobností schválený včas. Teprve minulý týden jej posvětila vláda a má před sebou legislativní proces v Poslanecké sněmovně. Evropské…

GDPR - postup v případě porušení zabezpečení

16.3.2018, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Správce nebo zpracovatel mají povinnost zabezpečit zpracovávané údaje. Přesto může dojít k porušení zabezpečení osobních údajů.

Implementace GDPR

7.3.2018, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Každý podnikatel by si měl zanalyzovat, které povinnosti na něj budou dopadat a dle toho provést implementaci nutných změn.

GDPR - co je třeba udělat?

30.11.2017, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

GDPR je novou evropskou právní úpravou ochrany osobních údajů, která zcela nahrazuje, doplňuje a zpřísňuje současnou legislativu. Jedná se o nařízení, které je přímo závazné a vynutitelné ve všech zemích Evropské unie. Norma vstupuje v účinnost dnem 25. května…

Co je GDPR? Nejčastější dotazy

30.10.2017, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation (odtud zkratka "GDPR"), celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních…

GDPR - co jsou osobní údaje?

27.10.2017, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Osobním údajem je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě, tj. osobě, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat pomocí identifikátoru, jako je například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či…

GDPR zasáhne dvě třetiny podnikatelů

23.10.2017, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation (odtud zkratka "GDPR"), celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních…

Mzdové tabulky

Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...