dnes je 26.10.2020

Input:

Fotografie zaměstnance a její využití ve firmě

18.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.13.02
Fotografie zaměstnance a její využití ve firmě

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.

Pořízení a následné použití jednotlivých fotografií nebo časově omezeného obrazového nebo zvukového záznamu projevu zaměstnance může představovat zpracování osobních údajů dle předpisů upravujících zpracování osobních údajů, nebo se naopak nemusí jednat o zpracování osobních údajů a pro pořízení a užití fotografií či jiných záznamů fyzických osob se aplikuje právní úprava občanského zákoníku.

Občanský zákoník upravuje pořízení a následné použití jednotlivých fotografií nebo časově omezeného obrazového nebo zvukového záznamu projevu fyzické osoby (skupiny osob), např. jednání, schůze, kulturní, společenské, sportovní akce, pokud z příležitostně pořízených fotografií nebo záznamů nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám kromě běžné identifikace jménem a příjmením systematicky přiřazovány další osobní údaje, čímž by již docházelo ke zpracování osobních údajů.1

Dle občanského zákoníku lze zachytit podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, jen s jeho svolením. Svolení člověka je nutné i pro rozšiřování podoby člověka s tím, že svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, svoluje tím i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým a předpokládatelným způsobem. V některých případech svolení člověka není třeba, a to v případě plnění povinností dle právních předpisů, při ochraně práv a právem chráněných zájmů jiných osob, dále při použití zobrazení pro vědecké, umělecké, televizní a zpravodajské účely.

Pokud zaměstnavatel bude pořizovat fotografie či záznamy zaměstnanců z kulturních, společenských či sportovních akcí a nejsou splněny výše uvedené podmínky pro zpracování osobních údajů, nakládání s fotografií či záznamem se bude řídit