dnes je 26.10.2020

Input:

GDPR a sociální služby

7.6.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)

Co nového bude GDPR znamenat pro nestátní neziskovou organizaci poskytující sociální služby podle zákona o sociálních službách?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR) zavedlo některé nové instituty, například institut tzv. pověřence. V oddílu 4 je stanoveno, v kterých případech správce a zpracovatel jmenují pověřence, jeho postavení a úkoly.

Dalšími novými instituty jsou například:

  • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 35 GDPR,
  • předchozí konzultace podle čl. 36 GDPR,
  • povinnost vést záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.

Tyto povinnosti se však nevztahují na každého správce a Vy sami si musíte posoudit, které z těchto činností budete aplikovat.

Úřad nezná podrobnosti, ale o radu či pomoc při uvádění do souladu Vašeho zpracovávání osobních údajů fyzických osob s GDPR můžete také požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má povinnost od 25.