dnes je 31.3.2023

Input:

Práva zaměstnance jako subjektu údajů

4.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.6
Práva zaměstnance jako subjektu údajů

JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička

Obecně byla práva fyzických osob v postavení subjektů údajů popsána v kapitole Zásady zpracování osobních údajů, v této části se zaměříme na některé otázky specifické pro pracovněprávní vztahy.

Zaměstnavatel má vůči zaměstnancům informační povinnost o zpracování jejich osobních údajů. První stručnou informaci lze uvést již v pracovní smlouvě nebo na vstupním dotazníku s odkazem na podrobnější zdroje. Lze doporučit, aby se jednalo o samostatné interní dokumenty psané srozumitelným jazykem a v rozumném rozsahu. Nezapomeňte připojit také informace o případných dalších příjemcích osobních údajů (zejména externích zpracovatelích), dále o právech zaměstnanců jako subjektech údajů a o způsobu jejich výkonu.

Na druhé straně je nutné příslušné zaměstnance informovat o tom, jak nakládat s osobními údaji, ke kterým se dostanou při výkonu své práce, eventuálně i náhodou nebo jak mají postupovat v případě bezpečnostních incidentů.

Po dobu zpracování osobních údajů zaměstnance musí být zachováno jeho právo na přístup a případnou opravu. Nařízení nespecifikuje formu žádostí, ale pokud preferuje vzdálený přístup, lze dovodit, že je žádoucí elektronická podoba. Související podmínkou pak je požadavek, aby na elektronicky podané žádosti bylo také elektronicky reagováno. Nicméně musí být současně zaručena dostatečná jistota při identifikaci konkrétního

Nahrávám...
Nahrávám...