dnes je 26.10.2020

Input:

Udělování pokut Úřadem pro ochranu osobních údajů

26.6.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)

Přístup Úřadu pro ochranu osobních údajů bude v případě sankcí uvážlivý s cílem zajistit především nápravu a zvyšovat povědomí o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s počáteční účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a projednáváním adaptační legislativy se Úřad v nejbližší době, tj. konkrétně v období ještě před přijetím připravovaného zákona o zpracování osobních údajů, zaměří především na zvyšování povědomí správců o vhodné ochraně údajů a v rámci dozorové činnosti bude vyzývat a vést k nápravě, nikoliv tedy primárně trestat za méně závažná a nedbalostní pochybení, k nimž dochází zejména u malých správců.

K tomuto přístupu vede zásada subsidiarity trestně správní represe, která brání nadužívání správního trestání státem. Je povinností ÚOOÚ jako správního úřadu naplňovat principy dobré a efektivní veřejné správy a respektovat zásady správního trestání.

Úřad připomíná, že cílem každé veřejnoprávní kontroly, tedy i