Daňový kalendář

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 18.7.2018
 1 EUR25,86 CZK (-0,01)
 1 USD22,27 CZK (+0,17)
 1 GBP29,01 CZK (-0,14)
 100 RUB35,26 CZK (-0,09)
 100 JPY19,75 CZK (+0,13)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 28.6.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba2 % platnost od 28.6.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

Předpověď počasí

 

 

Nejnovější

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR

10.7.2018, Zdroj: Finanční správa
Generální finanční ředitelství vydalo na základě množících se dotazů a z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, následující sdělení.
více
Zámek

Udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli povinnost

2.7.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)
Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje v souvislosti s právním rámcem ochrany osobních údajů (GDPR), že udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli povinnost.
více
Zámek

GDPR a přímý elektronický marketing

29.6.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)
Na základě četných dotazů veřejnosti uveřejňuje Úřad pro ochranu osobních údajů své vyjádření ohledně práv a povinností správce a zákazníka v přímém elektronickém marketingu po nabytí účinnosti obecného nařízení.
více
Zámek

Udělování pokut Úřadem pro ochranu osobních údajů

26.6.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)
Přístup Úřadu pro ochranu osobních údajů bude v případě sankcí uvážlivý s cílem zajistit především nápravu a zvyšovat povědomí o ochraně osobních údajů.
více
Zámek

Příspěvek zaměstnancům na životní a penzijní spořeníGarance

18.6.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz: Měl bych dotaz týkající se GDPR ohledně příspěvku organizace na životní pojištění a penzijní spoření. Jde mi o to, zda je potřeba souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů, pokud archivujeme smlouvy na pojištění a dále s ...
více
Zámek

GDPR pro poskytovatele sociálních služeb

13.6.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci metodické podpory vydalo doporučený metodický postup pro poskytovatele sociálních služeb poskytující návody a doporučení pro implementaci problematiky ochrany osobních údajů GDPR.
více
Zámek

GDPR a sociální služby

7.6.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)
Co nového bude GDPR znamenat pro nestátní neziskovou organizaci poskytující sociální služby podle zákona o sociálních službách?
více
Zámek

GDPR a používání kamer a kamerových záznamů

6.6.2018, Zdroj: ÚOOÚ
Níže naleznete odpovědi na některé často kladené otázky týkající se kamer a kamerových záznamů, které zaznamenal Úřad pro ochranu osobních údajů, a to ve vztahu k novému nařízení o ochraně osobních údajů - tzv. GDPR.
více
Zámek

GDPR nejčastější dotazy

31.5.2018, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)
Nejčastější dotazy ke zpracovateli, k právním důvodům zpracování, k právům subjektů atd. Zpracovatel Jaké jsou povinnosti zpracovatele? Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce. Zpracovatel musí postupovat podle ...
více
Zámek

GDPR pro poskytovatele sociálních služeb

22.5.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci metodické podpory vydalo dne 10. 4. 2018 doporučený metodický postup pro poskytovatele sociálních služeb poskytující návody a doporučení pro implementaci problematiky ochrany osobních údajů GDPR.
více
Zámek
Nejčtenější

Implementace GDPR v účetním odděleníGarance

25.4.2018, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento článek navazuje na úvodní text nazvaný „GDPR co je dobré vědět”, který představil základní pojmy, pravidla, práva a povinnosti pro správce, zpracovatele a subjekty údajů uvedené v GDPR. Rekapituluji, že GDPR je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)…
více
Zámek

Ochrana a zpracování osobních údajů (dle GDPR)Garance

6.3.2018, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor vnitřního předpisu upravující ochranu a zpracování osobních údajů (dle GDPR) pro účetní oddělení společnosti [………………] Doplní se obchodní firma společnosti. 1 (dle právního stavu k 1. 1. 2018) Číslo vnitřního předpisu:   Společnost / Účetní ...
více
Zámek

Kontaktní údaje klientů v účetním systémuGarance

27.4.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz: V účetním systému mám vedené kontaktní údaje na klienty - mobil, e-mail. Nevím, jestli jsou tyto údaje služební či soukromé. Musím to v rámci GDPR nějak řešit, pokud mi tyto údaje poskytl klient? Podobný problém mám v systému ...
více
Zámek

Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců dle GDPRGarance

29.3.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Záznamy o činnostech zpracování jsou záznamy, které budou správci osobních údajů podle GDPR povinni vést o jejich zpracování a na žádost je zpřístupnit dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. U kamerového systému jsou jakousi náhradou za…
více
Zámek

Pravidla zaměstnavatele k ochraně osobních údajůGarance

9.3.2018, JUDr. Věra Bognárová, JUDr. Jaroslav Šuchman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pravidla zaměstnavatele k ochraně osobních údajů Zaměstnavatel ………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ……………………… V zájmu zajištění ochrany osobních údajů zaměstnanců, jakožto subjektů údajů, ...
více
Zámek
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Nejnovější Právní předpisy
  • 111/2018 Sb. novela zák. č. 159/1999 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 56)
  • 112/2018 Sb. novela zák. č. 159/2006 Sb. (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 56)
  • 122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 60)
  • 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 61)
  • 124/2018 Sb. mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky (vyšlo dne: 22.6.2018 v částce č. 62)
  • 126/2018 Sb. mění nař. vlády č. 48/2017 Sb. (vyšlo dne: 22.6.2018 v částce č. 64)
  • 127/2018 Sb. mění vyhl. č. 419/2013 Sb., (vyšlo dne: 28.6.2018 v částce č. 65)
  • 128/2018 Sb. mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb. (vyšlo dne: 28.6.2018 v částce č. 66)
  • 137/2018 Sb. novela vyhl. č. 98/2012 Sb. (vyšlo dne: 9.7.2018 v částce č. 71)
  • 140/2018 Sb. novela vyhl. č. 48/2005 Sb. (vyšlo dne: 12.7.2018 v částce č. 73)

Anotace právních předpisů

SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních
26. 7. 2018, Čtvrtek
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je přehledný rozbor možností, práv a povinností, ale i úskalí při společném podnikání osob na základě sdružení do společnosti bez právní osobnosti z pohledu daní a vedení účetnictví (daňové evidence).

Oceňování v daních a účetnictví
23. 8. 2018, Čtvrtek
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je ucelený rozbor pravidel a postupů oceňování aplikovaných v účetních a daňových předpisech.

Vyplňujte přiznání k DPH a kontrolní hlášení bez chyb
5. 9. 2018, Středa
Mgr. Ing. Alena Dugová

Cílem semináře je vyvarovat se chyb při reportingu v DPH výkazech a eliminovat potenciální dotazy ze strany finančního úřadu.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2018 aneb praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH
14. 9. 2018, Pátek
Tomáš Líbal

Cílem semináře je seznámit se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH v roce 2017 a v 2018.

Zavedení IFRS do účetní praxe
17. 9. 2018, Pondělí
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky s otázkami, které při zavedení IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) do účetní praxe vznikají a jejich řešením. Dále projít základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy. Tento kurz je vhodným pro první setkání s IFRS nebo naopak pro osvěžení znalostí získaných dříve.

Účetnictví pro začátečníky - dvoudenní
24. - 25. 9. 2018, Pondělí - úterý
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.)

Cestovní náhrady 2018
8. 10. 2018, Pondělí
Jaroslava Pfeilerová

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení./p>

IFRS v praxi - dvoudenní
17. - 18. 10. 2018, Středa - čtvrtek
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.