dnes je 25.6.2024

Input:

Používání elektronické pošty (e-mailu)

6.8.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

1.8.2
Používání elektronické pošty (e-mailu)

JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička

Je možné se setkat s názorem, že zasílání osobních údajů prostřednictvím nezabezpečené (nešifrované) elektronické pošty je nadměrně rizikové a může být považováno za podcenění povinností odesílatele e-mailu. Obzvláště to platí v případě použití bezplatných poskytovatelů jako Gmail, volny, seznam a řady dalších.

Inspektor ochrany osobních údajů spolkové země Sasko dokonce vyjádřil názor, že pokud by takto „nezodpovědně” postupoval advokát, daňový poradce anebo lékař, pohyboval by se na hranici trestněprávní nedbalosti, protože zdaleka nevyužil technické možnosti, které jsou běžně dostupné a zvládnuté.1 Jako nezbytný postup příslušníků profesí, kterým je ze zákona uložena povinnost mlčenlivosti, pak je uváděno šifrování e-mailů např. s využitím certifikátů elektronického podpisu.

Na druhou stranu je v platnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích2, která byla převzata do naší legislativy, konkrétně ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tyto legislativní normy definují zcela důvěrný charakter sdělení přenášených pomocí „veřejné komunikační sítě”, tedy i elektronické pošty, kdy je zakázán zejména odposlech, příposlech, uchovávání nebo podobné zachycování sdělení jinými osobami, než je odesílatel a příjemce (adresát). Při použití elektronické pošty se lze tedy důvodně domnívat, že je zabezpečena obdobně, jako např. listinné zásilky. Bezpochyby by novou

Nahrávám...
Nahrávám...