dnes je 31.3.2023

Input:

Specifika agenturních zaměstnanců

4.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.2
Specifika agenturních zaměstnanců

JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička

Považujeme za nutné popsat specifika zaměstnávání agenturních zaměstnanců, kdy agentury práce, jejichž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání1, jsou ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce považovány za zaměstnavatele dočasně přidělovaných zaměstnanců, v rovině ochrany osobních údajů tedy za správce osobních údajů agenturních zaměstnanců.

Důležitou otázkou je vyjasnit vzájemné postavení dvou subjektů:

  • agentury práce a

  • tzv. uživatele, kterým je subjekt, u něhož agenturní zaměstnanec fakticky pracuje.

Účel zpracování u agentury vychází z jejího předmětu činnosti, tedy zprostředkování práce pro agenturní zaměstnance (z pohledu GDPR subjekty údajů). Účelem zpracování u uživatele je doplnění stavu pracovníků, tedy využití agenturních zaměstnanců k výkonu práce. Lze tedy konstatovat, že agentura práce a uživatel nemají společný účel zpracování a z toho důvodu nejsou společnými správci osobních údajů podle Nařízení. V úvahu tak připadá postavení samostatných správců, anebo vztah správce a zpracovatele.

Pro postavení agentury práce jako správce osobních údajů hovoří zejména ustanovení Hlavy V zákoníku práce o agenturním zaměstnávání, dle kterých je to agentura, která přiděluje své zaměstnance

Nahrávám...
Nahrávám...