dnes je 31.3.2023

Input:

Účel a cíle Nařízení

1.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.1
Účel a cíle Nařízení

JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička

Cílem Nařízení je stanovit pravidla ochrany osobních údajů fyzických osob, a to všech, které se nacházejí na území EU, bez ohledu na bydliště nebo státní příslušnost. Respektovat tento cíl musí správci i zpracovatelé (bez ohledu na svou velikost) v celé Unii, není přitom rozhodující, kde ke zpracování dochází. Týká se dokonce i subjektů mimo Evropskou unii, pokud nabízejí zboží nebo služby osobám v EU anebo sledují jejich chování, případně provádějí tzv. profilování (viz Terminologie).

To v praxi např. znamená, že pokud jsou zaměstnáváni cizinci z nečlenských států Evropské unie, požívají jejich osobní údaje naprosto stejné míry ochrany jako obyvatel EU.

Obecně platí, že Nařízení stanovuje pravidla ochrany žijících fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů, které nemohou být zpracovávány bezdůvodně (zákonnost zpracování) nebo v libovolném rozsahu (zásada minimalizace). Údaje navíc nesmějí být využívány k jinému účelu, než k jakému byly shromážděny (účelové omezení). Na plnění účelu zpracování je také omezena doba, po kterou mohou být uloženy a archivovány.

Jedním ze stěžejních požadavků je korektnost a transparentnost zpracování, tedy naprostá otevřenost subjektů, které pravdivě a úplně informují fyzické osoby o tom, k čemu a jak jejich údaje budou používat, komu je případně předají, jak dlouho si je ponechají atd. V některých situacích pak existuje povinnost vyžádat si ke zpracování souhlas.

Pokud jsou již osobní údaje shromážděny a zpracovávány, musí být udržovány v aktuálním stavu, tedy přesné a bez chyb. Logickým požadavkem, především ve světle rozvoje informačních technologií, je ochrana před nepovolanými osobami, ale také zajištění jejich dostupnosti.

Z pohledu věcné působnosti se ochrana údajů vztahuje na všechny formy zpracování, tedy jak listinné, tak

Nahrávám...
Nahrávám...