dnes je 24.4.2024

Input:

Povinnost mlčenlivosti

5.8.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

1.7.2
Povinnost mlčenlivosti

JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička

Pro některé správce či zpracovatele osobních údajů (advokáti, daňoví poradci, lékaři apod.) je národní legislativou uložena povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při výkonu své profese.

V Nařízení je pro tato povolání připuštěna možnost, aby členské státy přijaly zvláštní pravidla při výkonu pravomoci dozorového úřadu vůči takovým správcům a zpracovatelům. Návrh nového českého zákona o zpracování osobních údajů proto obsahuje ustanovení, které upravuje odlišně proces seznámení ÚOOÚ s informacemi chráněnými povinnou mlčenlivostí, kdy je požadována přítomnost zástupce profesní komory.1 Obdobně je specificky definováno nahlížení do spisu, pokud obsahuje informace, které jsou obchodním, bankovním nebo obdobným zákonem chráněným tajemstvím.

Povinnost mlčenlivosti uložená některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů ze zákona (daňoví poradci, advokáti ad.) má dále dopad na postavení vůči fyzickým osobám (subjektům údajů), jejichž údaje jsou sice zpracovávány, ale nebyly získány přímo od těchto osob a důvod jejich zpracování spadá do kategorie splnění právní povinnosti nebo plnění ze smlouvy s klientem, případně jde o oprávněný zájem správce.

Příkladem mohou být osobní údaje manžela nebo manželky bez vlastních příjmů, resp. příjmů, které nepřesáhly hranici stanovenou zákonem o daních z příjmů, a je proto u klienta uplatňována sleva na dani. Obdobně mohou být v evidenci zpracovány údaje o dětech ve společné domácnosti z důvodu uplatnění

Nahrávám...
Nahrávám...