dnes je 31.3.2023

Input:

Výběr z judikatury

9.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12
Výběr z judikatury

JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička

Rozsudek ESLP ze dne 16. 2. 2000 Amann proti Švýcarsku, věc 27798/95 a rozsudek SDEU ze dne 20. 5. 2003, Österreichischer Rundfunk, spojené věci C-465/00, C-38/01 a C-139/01údaje o podnikajících fyzických osobách požívají stejný stupeň ochrany jako osobní údaje nepodnikajících.

Rozsudek IV. Senátu SDEU ze dne 11. 12. 2014 František Ryneš proti Úřadu pro ochranu osobních údajů, věc C-212/13kamerový systém provozovaný fyzickou osobou na rodinném domě za účelem ochrany majetku a zdraví, kdy byl záznam ukládán na pevný disk zařízení, zabíral i veřejné prostranství před domem a nelze jej proto považovat za zpracování údajů výlučně pro osobní či domácí činnosti.

Rozsudek SDEU ze dne 19. 10. 2016 Patrick Breyer proti Spolkové republice Německo, věc C-582/14 – i dynamickou IP adresu je nutno považovat za osobní údaj požívající přiměřené ochrany, včetně uložení pouze na dobu využívání služeb poskytovatele online mediálních služeb.

Rozsudek SDEU ze dne 6. 11. 2003 ve věci C-101/01 Göta hovrätt (Švédsko) proti Bodil Lindqvist – i prosté vložení informací o identifikovatelných fyzických osobách na webové stránky je „automatizovaným zpracováním osobních údajů”, přestože je provedla fyzická osoba v rámci své nepodnikatelské, charitativně náboženské činnosti.

Rozsudek velkého senátu SDEU ze dne 13. 5. 2014 ve věci C-131/12, Google Spain a Google proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González – využití údajů o FO na Internetu, jejich vyhledávání, ukládání, indexování, použití cookies apod. jsou zpracováním osobních údajů a

Nahrávám...
Nahrávám...